Branchnytt: Revisionsplikten

Revisionsplikten slopas för mindre bolag.

Nu har beslutet gått igenom i riksdagen att revisionsplikten ska slopas för mindre aktiebolag. De nya reglerna trädde i kraft den 1 november 2010. Se här vad som gäller för ditt företag.

För att reglerna ska gälla dig måste minst två av dessa punkter vara uppfyllda i ditt aktiebolag:
Nettoomsättning på högst 3 miljoner kronor.
Balansomslutning på högst 1,5 miljoner kronor.
Högst tre anställda.
Tänk på att det kan vara bra att anlita någon annan expert om du dumpar revisorn. Auktoriserade redovisningskonsulter kan vara ett kostnadseffektivt alternativ till revisorn.

Hör av dig till oss, så kan vi ge dig den bästa lösningen för just ditt företag. Vi kan redovisning, bokföring, bokslut och juridik. Fråga gärna om vår smidiga faktureringservice.

 

Mer information om revisionsplikt hittar du här