Momsredovisning vid
EU-handel del 1

Momsredovisning vid EU-handel del 1

Om du köper varor som levereras till ditt företag i Sverige från ett företag i ett annat EG-land ska säljaren inte debitera moms. Detta under förutsättning att du är skattskyldig till moms och att du har åberopat ditt svenska momsregistreringsnummer. Du ska i stället själv beräkna och betala svensk moms på sådana inköp.

När du får fakturan ska du räkna om fa

kturabeloppet till svenska kronor. I normalfallet ska du använda leveransdagens omräkningskurs. Det omräknade fakturabeloppet redovisar du i ruta 20 i skattedeklarationen.Du ska också själv beräkna den utgående momsen som du beroende av skattesats redovisar i ruta 30, 31 eller 32. I ruta 30 redovisar du 25 procent av beloppet i ruta 20 om skattesatsen är 25 procent.

Om du har avdragsrätt för hela eller del av den ingående momsen drar du av den moms du har avdragsrätt för i ruta 48.

Du som redovisar momsen i inkomstdeklarationen ska lämna momsbilagan (SKV 2168) till inkomstdeklarationen. Bilagan har samma numrering av rutorna som skattedeklarationen. Den ingående momsen redovisas emellertid endast i inkomstdeklarationen.

OK, men har jag avdragsrätt då?
Fråga gärna oss på Pappersbyrån, vi kan ju dessutom fixa skattedeklarationen åt er.