Lönehantering – fr. 550 kr/kvartal

Har man anställda, behöver man också betala ut löner. Det blir också en hel del regler att hålla reda på, gällande skatter, sjukdagar och semester. Vi hjälper till med administrationen kring det, liksom upprättande av lönebesked, skattedeklaration och kontrolluppgifter.