Bokföring från 995:-/kvartal

Grundabonnemanget innehåller löpande bokföring och skattedeklaration. Med enkla, strukturerade rutiner får både företaget och myndigheter riktiga och tydliga rapporter om utvecklingen. Varje månad lämnar ni underlagen till oss och vi går igenom föregående månads redovisning.