Likvidation av aktiebolag

Likvidation av ett aktiebolag kan behövas på grund av olika grunder. Det kan vara att du som ägare inte har någon släkting eller liknande som kan eller vill ta över verksamheten när du inte kan sköta den mer, men det kan också vara aktuellt på grund av konkurs och beslut från andra instanser.

Pappersbyrån har nu kompetens om hur en likvidation praktiskt hanteras och om hur de olika bitarna hänger ihop vid själva förfarandet. En likvidation kan avslutas men även upphöra för fortsatt verksamhet i företaget. Pappersbyrån har kunskap om det samt om hur en fortsatt likvidation går till och vad det finns för olika grunder för tvångslikvidation.